รูปแบบป้ายโฆษณาเพื่อการตลาดชามิจิ

แบนเนอร์ ติดหน้าร้าน


โลโก้ ติดเคาน์เตอร์


ป้ายเมนู ติดหน้าเคาน์เตอร์


ธงญี่ปุ่น แบบตั้งพื้น

แก้วชานม หน้าร้าน


บัตร สะสมแต้ม


เมนู A4


แบบป้าย ตกแต่งร้าน 80x80 cm